Qrafik Dizayn

Əlverişli qiymətlər əla dizaynlar Hər dizaynın bir dəyəri var. Dizayn hazırlayan komandanın keyfiyyəti ilkin qiymətləndirmədə ən vacib elementdir. Komandanın portfeli nə qədər güclü olsa, qiymət o ölçüdə dəyişir. Qiyməti təsir edən digər bir unsurlarsa dizaynın hazırlandığı maşınlar, proqramlar və istifadə fotoşəkillər, vektorlardır. Bizlərdən alacağınız qiymət təklifləri, yüksək keyfiyyətdə hazırlanan amma həmkarları ilə müqayisədə daha çox əlverişli qiymətlər olacaq.

  • Loqo dizaynı
  • Korporativ şəxsiyyət dizaynı
  • Vizit kartı dizaynı
  • Kataloq dizaynı
  • Qablaşdırma dizaynı
  • Reklam dizaynı
  • Poster Dizayn
  • Broşura dizaynı
  • Sosial media banner dizaynı
  • Veb bannar dizaynı